Kontakt:

Samorząd Doktorantów

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa

samdok@ippt.pan.pl