Skład Zarządu Samorządu Doktorantów:

Przewodniczący:  mgr inż. Michał Milczarek
jednostka: Zakład Mechaniki Materiałów
pokój: 231
tel: (+48) 22 826 12 81 wew.: 149
email: mmilcz@ippt.pan.pl


Zastępca Przewodniczącego:  mgr inż. Kamil Opiela
jednostka: Zakład Technologii Inteligentnych
email: kopiela@ippt.pan.pl
Zastępca Przewodniczącego:  mgr Saeed Samaei
jednostka: IBIB PAN – Szkoła Doktorska TIB PAN
email: ssamaei@ibib.waw.pl
Przedstawicielka na posiedzenia Rady Naukowej:  mgr inż. Paula Broniszewska
jednostka: Pracownia Inżynierii Bezpieczeństwa
email: pbronisz@ippt.pan.pl